Cấu trúc asked và 3 dạng thường gặp nhất

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc asked được dùng ở nhiều dạng khác nhau để phù hợp với từng loại câu hỏi. Để có thể nắm rõ cách dùng của asked trong từng trường hợp cụ thể, chúng ta hãy cùng phân tích qua bài viết dưới đây nhé.

Cấu trúc asked dạng Yes/No question

Đây là dạng cấu trúc asked được xuất hiện rất nhiều trong các cuộc hội thoại thường ngày. Với Yes/No question, người nghe chỉ đơn giản là đưa ra sự lựa chọn của bản thân là có hoặc không . Ngoài ra, người được hỏi cũng có thể đưa ra ý kiến, quan điểm của bản thân, hay một thông tin nào đó cho câu trả lời.

Công thức asked dạng Yes/No question:

S + asked/asked + sb/wanted to know/wondered + if/whether + Clause

E.g:

  • “Do you want to buy a new motorbike?”, my friend asked.

→ My friend asked me if I wanted to buy a new motorbike.

(Bạn tôi hỏi rằng có phải tôi muốn mua một chiếc moto mới không?)

Lưu ý: Nếu ở trong câu hỏi trực tiếp người hỏi sử dụng cụm từ “or not” thì khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta bắt buộc phải dùng “whether” thay cho “if”

  • “Can Lien drink wine or not?”, Bien asked.

→ Bien asked me whether Lien could drink or not.

(Biên hỏi liệu Liên có thể uống rượu hay không?)

Cấu trúc asked dạng Wh-questions

Cấu trúc asked ở dạng Wh-question được bắt đầu bằng Wh- (What, Which, When, Why, Where,…).

Công thức asked dạng câu hỏi Wh-questions:

S + asked/asked + sb/wondered/wanted to know + Clause

E.g:

  • “Why do you eat it, Viet?”Nhan asked.

→ Nhan asked Viet why he eaten it.

(Nhàn hỏi Việt vì sao anh ấy lại ăn nó.)

Cấu trúc asked câu mệnh lệnh

Cấu trúc asked dạng câu mệnh lệnh được dùng để yêu cầu hay đề nghị một ai đó.

Câu trực tiếp:

V-inf/ Don’t + V-inf, please

Câu gián tiếp:

S + asked/told/advised/ordered/wanted/warned + sb + (not) + to V-inf

E.g:

  • “Open that door, please”, my wife said.

→ My wife asked me to open that door.

(Vợ tôi bảo mở chiếc cửa đó ra)

Trên đây là các dạng cấu trúc asked mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong các bài kiểm tra tiếng Anh, các em hãy học thuộc để có thể có được những điểm số cao nhất nhé