Tài liệu chuyên sâu cho CBGVCNV_phòng chống covid-19

Tài liệu chuyên sâu cho CBGVCNV_phòng chống covid-19

Lượt xem:

[...]
Bộ tờ rơi, áp phích phòng chống covid-19

Bộ tờ rơi, áp phích phòng chống covid-19

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng App an toàn Covid-19

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng App an toàn Covid-19

Lượt xem:

HUONG DAN CAI DAT VA SU DUNG APP AN TOAN COVID19 [...]
720 giáo viên THPT-GDTX tham gia bồi dưỡng thực hiện CTGDPT mới-2018

720 giáo viên THPT-GDTX tham gia bồi dưỡng thực hiện CTGDPT mới-2018

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/720-giao-vien-thpt-gdtx-boi-duong-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi.html [...]
Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-nganh-giao-duc-nam-2020.html [...]
Công văn 513_23.4_Đi học trở lại…

Công văn 513_23.4_Đi học trở lại…

Lượt xem:

[...]
Trang 5 / 9« Đầu...«34567 » ...Cuối »