Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
96/KH-SGDĐT 08/12/2022 Kế hoạch, Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo han hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Thực hiện Công văn số 1411/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; Công văn số 1410/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh năm học 2022-2023 như sau:
1998/SGDĐT-VP 30/11/2022 Văn bản khác, Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT); nhằm tổ chức tốt các phong trào thi đua và công tác TĐKT; tạo sự thống nhất chung giữa các khối thi đua, các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và công tác TĐKT năm học 2022-2023 như sau:
1695/SGDĐT-TTr 14/10/2022 Công văn, V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022-2023
64/KH-SGDĐT 27/09/2022 Kế hoạch, Thực hiện kế hoạch số 47/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022),
1192/SGDĐT-GDTrH-GDTX 05/08/2022 Công văn, Thông báo, V/v thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT
1141/SGDĐT-TTr 27/07/2022 Công văn, Về việc triển khai các văn bản QPPL của Trung ương và Địa phương tháng 5, 6 và 7/2022.
805/SGDĐT-GDTrH 23/05/2022 Công văn, Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trình GDTrH năm học 2022-2023
1496/BBGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Công văn, Bộ GD&ĐT hướng dẫn chương trình GDTrH năm học 2022-2023
Số: 01/KH-SGDĐT 13/01/2022 Kế hoạch, Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022
Số: 56/SGDĐT-TTr 13/01/2022 Kế hoạch, Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở GDĐT thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
Số: 02/KH-SGDĐT 13/01/2022 Kế hoạch, Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL...
36/2018/QH14 20/11/2021 Luật, Luật phòng chống tham nhũng
Trang 1 / 1012345»...Cuối »