Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
86/KH-SGDĐT 10/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp THPT năm học 2023-2024
Số: 1402/SGDĐT-QLCL-CNTT 29/08/2023 Kế hoạch, V/v tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2023-2024
Số: 1397/SGDĐT-GDTrH-GDTX 28/08/2023 Văn bản khác, V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
Số: 1387/SGDĐT-GDTrH-GDTX 25/08/2023 Văn bản khác, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024
Số: 1374/SGDĐT-KHTC 23/08/2023 Văn bản khác, V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2023 – 2024
30/KH-SGDĐT 10/04/2023 Kế hoạch, Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và dạy học, giai đoạn 2023-2025
537/SGDĐT-GDTrH - GDTX 07/04/2023 Văn bản khác, V/v phổ biến bộ Tài liệu truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá mới
537/SGDĐT-GDTrH - GDTX 07/04/2023 Văn bản khác, Danh mục: Tài liệu truyền thông, giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá mới dành cho giáo viên và học sinh
55/KH-UBND 06/04/2023 Kế hoạch, Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. năm học 2023-2024
96/KH-SGDĐT 08/12/2022 Kế hoạch, Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo han hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Thực hiện Công văn số 1411/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; Công văn số 1410/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh năm học 2022-2023 như sau:
1998/SGDĐT-VP 30/11/2022 Văn bản khác, Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT); nhằm tổ chức tốt các phong trào thi đua và công tác TĐKT; tạo sự thống nhất chung giữa các khối thi đua, các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và công tác TĐKT năm học 2022-2023 như sau:
1695/SGDĐT-TTr 14/10/2022 Công văn, V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022-2023
Trang 1 / 1112345»10...Cuối »