Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
642/BGDĐT-GDTrH 04/05/2012 Văn bản khác, Trả lời một số câu hỏi khi thực hiện TT 58_Đánh giá, xếp loại học sinh
43/2012/TT-BGDĐT 26/01/2012 Thông tư, Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
56/2011/TT-BGDĐT 25/11/2011 Thông tư, Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
55/2011/BGDĐT 22/11/2011 Thông tư, Điều lệ ban đại diện CMHS (ban hành kèm theo TT 55/2011/BGDDT)
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật, Luật khiếu nại
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật, Luật tố cáo
31/2011/QĐ-UBND 21/10/2011 Quyết định, Quyết định ban hành chế độ cho học sinh, cán bộ, giáo viên có học sinh giỏi
97/2011/NĐ-CP 12/10/2011 Nghị định, Quy về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
30 /2011/TT-BGD T 08/08/2011 Thông tư, Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định, Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
27/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 Nghị quyết, Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Trang 10 / 11« Đầu...«7891011»