Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1329/SGDĐT-GDTrH-GDTX 07/09/2021 Công văn, Để chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi thực hiện dạy học vào ngày 15/9/2021, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung sau: 1. Rà soát, chuẩn bị đầy đủ............
1300/GDĐT-GDTrH-GDTX 01/09/2021 Công văn, Căn cứ Thư kêu gọi ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Thư kêu gọi); thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và Công văn số 1431/STTTT-TTBCXB ngày 26/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng Cẩm nang điện tử trong công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung như sau: 1. Thông tin, tuyên truyền về Thư kêu gọi đến toàn thể cán bộ, nhà giáo,...
HD1287/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Hướng dẫn triển khai các hình thức dạy học hiệu quả trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 đối với GDTrH và GDTX
HD 1266/SGDĐT-VP 26/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau...
889/SGDĐT- GDTrH-GDTX 23/06/2021 Công văn, V/v tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
845/SGDĐT-GDTrH-GDTX 16/06/2021 Công văn, V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi TNPT 2021
759/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/05/2021 Công văn, Tăng cường phòng chống COVID-19 và chuẩn bị tốt cho thi TN.THPT QG 2021
19/CV-CĐN 27/05/2021 Công văn, Tuyên truyền 70 năm ngày thành lập Công đoàn giáo dục Việt Nam
1896/SGDĐT-TrTTKT 11/12/2020 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật.
689/SGDĐT-TCCB 20/05/2020 Công văn, V/v hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và triển khai BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm 2020
Số: 12/HD-CĐN 13/09/2018 Công văn, Văn bản khác, Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook
Số 06/CĐN 01/03/2018 Công văn, Thông báo, Về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn và thống kê số liệu đoàn viên
Trang 1 / 212»