Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1695/SGDĐT-TTr 14/10/2022 Công văn, V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022-2023
1192/SGDĐT-GDTrH-GDTX 05/08/2022 Công văn, Thông báo, V/v thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT
1141/SGDĐT-TTr 27/07/2022 Công văn, Về việc triển khai các văn bản QPPL của Trung ương và Địa phương tháng 5, 6 và 7/2022.
805/SGDĐT-GDTrH 23/05/2022 Công văn, Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trình GDTrH năm học 2022-2023
1496/BBGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Công văn, Bộ GD&ĐT hướng dẫn chương trình GDTrH năm học 2022-2023
1329/SGDĐT-GDTrH-GDTX 07/09/2021 Công văn, Để chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi thực hiện dạy học vào ngày 15/9/2021, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung sau: 1. Rà soát, chuẩn bị đầy đủ............
1300/GDĐT-GDTrH-GDTX 01/09/2021 Công văn, Căn cứ Thư kêu gọi ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Thư kêu gọi); thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và Công văn số 1431/STTTT-TTBCXB ngày 26/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng Cẩm nang điện tử trong công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung như sau: 1. Thông tin, tuyên truyền về Thư kêu gọi đến toàn thể cán bộ, nhà giáo,...
HD1287/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Hướng dẫn triển khai các hình thức dạy học hiệu quả trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 đối với GDTrH và GDTX
HD 1266/SGDĐT-VP 26/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau...
889/SGDĐT- GDTrH-GDTX 23/06/2021 Công văn, V/v tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
845/SGDĐT-GDTrH-GDTX 16/06/2021 Công văn, V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi TNPT 2021
759/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/05/2021 Công văn, Tăng cường phòng chống COVID-19 và chuẩn bị tốt cho thi TN.THPT QG 2021
Trang 1 / 3123»