Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Quyết định, Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
1594/SGDĐT-GDTrH 08/10/2019 Quyết định, Thông báo, Dạy thêm-học thêm
2499/QĐ-BGDĐT 28/09/2019 Quyết định, Dạy thêm-học thêm
Số 2106/QĐ-TLĐ 28/12/2017 Quyết định, Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn (thay thế Qđ 1564/TLĐ)
Số: 940/QĐ-SGDĐT 14/11/2017 Quyết định, Thông báo, Văn bản khác, Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Sổ điểm điện tử
891/QĐ-SGDĐT 26/10/2017 Quyết định, Thông báo, Ban hành Điều lệ thi Olympic 10.3_Dak Lak 2017.2018
Số 2005/QĐ-UBND 01/08/2017 Quyết định, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học cho các cấp học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
31/2011/QĐ-UBND 21/10/2011 Quyết định, Quyết định ban hành chế độ cho học sinh, cán bộ, giáo viên có học sinh giỏi