Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/httpgddt-daklak-gov-vnthu-vien-anhdanh-sach-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-khoa-xvii-nhiem-ky-2020-2025.html [...]
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (2020-2025)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (2020-2025)

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dak-lak-lan-thu-xvii-2020-2025.html [...]
Báo cáo tự kiểm tra đảng viên_2019

Báo cáo tự kiểm tra đảng viên_2019

Lượt xem:

[...]
Các mẫu kiểm điểm đảng viên_2018

Các mẫu kiểm điểm đảng viên_2018

Lượt xem:

Cac mau kiem diem dang vien_2018 [...]
Tuyên truyền nhanh kết quả ĐH XII Công đoàn VN

Tuyên truyền nhanh kết quả ĐH XII Công đoàn VN

Lượt xem:

[...]
Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt văn nghệ tập thể

Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt văn nghệ tập thể

Lượt xem:

Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc lớp tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt văn nghệ tập thể cho cán bộ làm công tác Đoàn tại các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh. Nội dung chương trình tập huấn bao gồm thực hành Team Building (Xây dựng đội ngũ), tổ [...]