Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
86/KH-SGDĐT 10/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp THPT năm học 2023-2024
Số: 1402/SGDĐT-QLCL-CNTT 29/08/2023 Kế hoạch, V/v tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2023-2024
30/KH-SGDĐT 10/04/2023 Kế hoạch, Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và dạy học, giai đoạn 2023-2025
55/KH-UBND 06/04/2023 Kế hoạch, Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. năm học 2023-2024
96/KH-SGDĐT 08/12/2022 Kế hoạch, Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo han hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Thực hiện Công văn số 1411/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; Công văn số 1410/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh năm học 2022-2023 như sau:
64/KH-SGDĐT 27/09/2022 Kế hoạch, Thực hiện kế hoạch số 47/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022),
Số: 02/KH-SGDĐT 13/01/2022 Kế hoạch, Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL...
Số: 56/SGDĐT-TTr 13/01/2022 Kế hoạch, Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở GDĐT thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
Số: 01/KH-SGDĐT 13/01/2022 Kế hoạch, Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022
1317/SGDĐT-QLCLCNTT 06/09/2021 Kế hoạch, Căn cứ nhiệm vụ Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 và Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc tổ chức Kỳ thi lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT và các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022 như sau:
HD1287/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Hướng dẫn triển khai các hình thức dạy học hiệu quả trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 đối với GDTrH và GDTX
HD 1266/SGDĐT-VP 26/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau...
Trang 1 / 212»