V/v triển khai Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 56/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành 13/01/2022
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở GDĐT thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
Xem văn bản Xem Online
Tải về