Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2022 – 2023

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 96/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 08/12/2022
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo han hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Thực hiện Công văn số 1411/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; Công văn số 1410/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh năm học 2022-2023 như sau:
Xem văn bản Xem Online
Tải về