• Lê Văn Thái
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0912184279
 • levanthai1963@gmail.com
 • Phan Thượng Tòng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 01294647920
 • thuongtongatt@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
Huỳnh Ánh Hồng
 • Huỳnh Ánh Hồng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0979516976
 • huynhanhhongbmt@yahoo.com