Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1192/SGDĐT-GDTrH-GDTX 05/08/2022 Công văn, Thông báo, V/v thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT
CV MSVN 926-21/19 06/11/2019 Thông báo, Văn bản khác, V/việc phát động Diễn đàn Giáo dục Đổi mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020
1594/SGDĐT-GDTrH 08/10/2019 Quyết định, Thông báo, Dạy thêm-học thêm
Số 06/CĐN 01/03/2018 Công văn, Thông báo, Về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn và thống kê số liệu đoàn viên
Số:163/SGDĐT- GDTrH 30/01/2018 Công văn, Thông báo, V/v Tổ chức dạy học và ôn thi THPT quốc gia 2018.
Số: 157/SGDĐT-VP 26/01/2018 Công văn, Thông báo, V/v nghỉ tết Mậu Tuất 2018
CV Số: 1816/SGDĐT-GDTrH 28/12/2017 Công văn, Thông báo, V/v: Tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018
Số: 940/QĐ-SGDĐT 14/11/2017 Quyết định, Thông báo, Văn bản khác, Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Sổ điểm điện tử
Số 1537/SGDĐT-GdTrh 06/11/2017 Công văn, Thông báo, V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018
891/QĐ-SGDĐT 26/10/2017 Quyết định, Thông báo, Ban hành Điều lệ thi Olympic 10.3_Dak Lak 2017.2018
Số 4612/BGDĐT-GdTrh 03/10/2017 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành