Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1192/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành 05/08/2022
Loại văn bản Công văn, Thông báo,
Trích yếu V/v thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT
Xem văn bản Xem Online
Tải về