Một số vấn đề cơ bản về phương pháp viết SKKN/NCKH

Lượt xem: Lượt tải:

Hồ sơ đánh giá kiểm định giáo dục THPT Buôn Ma Thuột

Lượt xem: Lượt tải:

Bộ tài liệu đánh giá thử nghiệm chuẩn GV (2016-2017)

Lượt xem: Lượt tải:

Nguồn minh chứng-đánh giá thử nghiệm chuẩn GV (2016-2017)

Lượt xem: Lượt tải:

Bộ hồ sơ đánh giá thử nghiệm chuẩn GV (2016-2017)

Lượt xem: Lượt tải:

Chuyên đề Địa lí 11_Một số tư liệu giảng dạy

Lượt xem: Lượt tải:

Chuyên đề Biển Đông Việt Nam (81 slide)

Lượt xem: Lượt tải:

Chuyên đề Biển Đông Việt Nam (Địa lí 12)

Lượt xem: Lượt tải: