Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 01/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2022
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!