V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1300/GDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành 01/09/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Căn cứ Thư kêu gọi ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Thư kêu gọi); thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và Công văn số 1431/STTTT-TTBCXB ngày 26/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng Cẩm nang điện tử trong công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung như sau: 1. Thông tin, tuyên truyền về Thư kêu gọi đến toàn thể cán bộ, nhà giáo,...
Xem văn bản Xem Online
Tải về