Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
52/2019/QH 14 14/06/2019 Luật, Liên quan đến công chức, viên chức. Phân biệt công chức, viên chức
TT 32/2018 26/12/2018 Thông tư, Chương trình GDPT mới_tổng thể và cụ thể sau năm 2020
NQ 70/2018/QH14 09/11/2018 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 QUỐC HỘI
Số: 1459 /SGDĐT-TTr 17/10/2018 Luật, Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
Số: 39 /HD-TTr 20/09/2018 Kế hoạch, Văn bản khác, Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019
Số: 37 /KH-TTr 20/09/2018 Kế hoạch, Công tác thanh tra năm học 2018-2019; Danh mục các cuộc thanh tra trong năm học 2018-2019
Số: 12/HD-CĐN 13/09/2018 Công văn, Văn bản khác, Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook
Số: 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị quyết, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
TT 20/2018 20/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn giáo viên
TT 14/2018 20/07/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng
Số: 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Số 06/CĐN 01/03/2018 Công văn, Thông báo, Về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn và thống kê số liệu đoàn viên
Trang 5 / 10« Đầu...«34567»...Cuối »