Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
19/TTCP/2021 16/07/2021 Chỉ thị, Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
889/SGDĐT- GDTrH-GDTX 23/06/2021 Công văn, V/v tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
845/SGDĐT-GDTrH-GDTX 16/06/2021 Công văn, V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi TNPT 2021
28/KH-SGDĐT 31/05/2021 Kế hoạch, Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 02/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 01- CTr/TU ngày 04/11/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành....
29/KH-SGDĐT 31/05/2021 Kế hoạch, Thực hiện kế hoạch số 28 (Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 02/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 01- CTr/TU ngày 04/11/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành...)
759/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/05/2021 Công văn, Tăng cường phòng chống COVID-19 và chuẩn bị tốt cho thi TN.THPT QG 2021
19/CV-CĐN 27/05/2021 Công văn, Tuyên truyền 70 năm ngày thành lập Công đoàn giáo dục Việt Nam
TT09/2021 30/03/2021 Thông tư, Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến
1896/SGDĐT-TrTTKT 11/12/2020 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật.
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định, Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường THCS-THPT
33/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương
Trang 3 / 10«12345»...Cuối »