Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1317/SGDĐT-QLCLCNTT 06/09/2021 Kế hoạch, Căn cứ nhiệm vụ Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 và Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc tổ chức Kỳ thi lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT và các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022 như sau:
1300/GDĐT-GDTrH-GDTX 01/09/2021 Công văn, Căn cứ Thư kêu gọi ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Thư kêu gọi); thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và Công văn số 1431/STTTT-TTBCXB ngày 26/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng Cẩm nang điện tử trong công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung như sau: 1. Thông tin, tuyên truyền về Thư kêu gọi đến toàn thể cán bộ, nhà giáo,...
HD1287/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Hướng dẫn triển khai các hình thức dạy học hiệu quả trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 đối với GDTrH và GDTX
HD 1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX 28/08/2021 Văn bản khác, V/v tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên Đắk Lắk, ngày 28 tháng 8 năm 2021
KH 51/KH-SGDĐT 26/08/2021 Kế hoạch, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học trực tuyến giai đoạn 2021.2022
HD 1266/SGDĐT-VP 26/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau...
19/TTCP/2021 16/07/2021 Chỉ thị, Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
889/SGDĐT- GDTrH-GDTX 23/06/2021 Công văn, V/v tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
845/SGDĐT-GDTrH-GDTX 16/06/2021 Công văn, V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi TNPT 2021
28/KH-SGDĐT 31/05/2021 Kế hoạch, Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 02/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 01- CTr/TU ngày 04/11/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành....
29/KH-SGDĐT 31/05/2021 Kế hoạch, Thực hiện kế hoạch số 28 (Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 02/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 01- CTr/TU ngày 04/11/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành...)
759/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/05/2021 Công văn, Tăng cường phòng chống COVID-19 và chuẩn bị tốt cho thi TN.THPT QG 2021
Trang 3 / 11«12345»10...Cuối »