Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 01/KH-SGDĐT 13/01/2022 Kế hoạch, Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022
Số: 56/SGDĐT-TTr 13/01/2022 Kế hoạch, Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở GDĐT thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
Số: 02/KH-SGDĐT 13/01/2022 Kế hoạch, Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL...
36/2018/QH14 20/11/2021 Luật, Luật phòng chống tham nhũng
128/NQ-CP 11/10/2021 Nghị quyết, Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"
1329/SGDĐT-GDTrH-GDTX 07/09/2021 Công văn, Để chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi thực hiện dạy học vào ngày 15/9/2021, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung sau: 1. Rà soát, chuẩn bị đầy đủ............
1317/SGDĐT-QLCLCNTT 06/09/2021 Kế hoạch, Căn cứ nhiệm vụ Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 và Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc tổ chức Kỳ thi lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT và các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022 như sau:
1300/GDĐT-GDTrH-GDTX 01/09/2021 Công văn, Căn cứ Thư kêu gọi ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Thư kêu gọi); thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và Công văn số 1431/STTTT-TTBCXB ngày 26/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng Cẩm nang điện tử trong công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung như sau: 1. Thông tin, tuyên truyền về Thư kêu gọi đến toàn thể cán bộ, nhà giáo,...
HD1287/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Hướng dẫn triển khai các hình thức dạy học hiệu quả trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 đối với GDTrH và GDTX
HD 1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX 28/08/2021 Văn bản khác, V/v tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên Đắk Lắk, ngày 28 tháng 8 năm 2021
KH 51/KH-SGDĐT 26/08/2021 Kế hoạch, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học trực tuyến giai đoạn 2021.2022
HD 1266/SGDĐT-VP 26/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau...
Trang 2 / 10«12345»...Cuối »