Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
64/KH-SGDĐT 27/09/2022 Kế hoạch, Thực hiện kế hoạch số 47/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022),
1192/SGDĐT-GDTrH-GDTX 05/08/2022 Công văn, Thông báo, V/v thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT
1141/SGDĐT-TTr 27/07/2022 Công văn, Về việc triển khai các văn bản QPPL của Trung ương và Địa phương tháng 5, 6 và 7/2022.
Luật số: 06/2022/QH15 15/06/2022 Luật, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024
805/SGDĐT-GDTrH 23/05/2022 Công văn, Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trình GDTrH năm học 2022-2023
1496/BBGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Công văn, Bộ GD&ĐT hướng dẫn chương trình GDTrH năm học 2022-2023
Số: 01/KH-SGDĐT 13/01/2022 Kế hoạch, Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022
Số: 56/SGDĐT-TTr 13/01/2022 Kế hoạch, Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở GDĐT thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
Số: 02/KH-SGDĐT 13/01/2022 Kế hoạch, Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL...
36/2018/QH14 20/11/2021 Luật, Luật phòng chống tham nhũng
128/NQ-CP 11/10/2021 Nghị quyết, Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"
1329/SGDĐT-GDTrH-GDTX 07/09/2021 Công văn, Để chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi thực hiện dạy học vào ngày 15/9/2021, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung sau: 1. Rà soát, chuẩn bị đầy đủ............
Trang 2 / 11«12345»10...Cuối »