Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Luật số: 06/2022/QH15
Ngày ban hành 15/06/2022
Loại văn bản Luật,
Trích yếu Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024
Xem văn bản Xem Online
Tải về