“HỌC TIẾNG ANH ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU”

“HỌC TIẾNG ANH ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU”

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/hoc-tieng-anh-de-tro-thanh-cong-dan-toan-cau.html “HỌC TIẾNG ANH ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU” Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong trường học và đó cũng là ngôn ngữ chính thức được sử dụng phổ biến để giao tiếp với người nước ngoài. Việc thành thạo tiếng Anh đem lại nhiều lợi ích cho các em, những người sẽ trở thành lực lượng lao động trong tương lai, đặc biệt là [...]
Kế hoạch tuần 18_B, Hk 1 năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 18_B, Hk 1 năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 18 hk1 năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 18 hk1 năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 17 hk1 năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 17 hk1 năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 16 hk 1 năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 16 hk 1 năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 15 hk 1 năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 15 hk 1 năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 14, học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 14, học kỳ 1 năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 13 hk1, năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 13 hk1, năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 12 hk1, năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 12 hk1, năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 11 hk 1, năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 11 hk 1, năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Hội thi văn nghệ kĩ niệm 41 năm Ngày NGVN

Hội thi văn nghệ kĩ niệm 41 năm Ngày NGVN

Lượt xem:

https://baodaklak.vn/giao-duc/202311/truong-thpt-buon-ma-thuot-hoi-thi-van-nghe-ky-niem-41-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-d120f36/ [...]
Kế hoạch tuần 10, hk1, năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 10, hk1, năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]