Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 Nghị quyết, Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Trang 2 / 2«12