Thông báo: hiện nay có khoảng 90 hồ sơ bị từ chối duyệt do thiếu hoặc sai nhiều thông tin (phụ huynh và học sinh khẩn trương vào hệ thống để chỉnh sửa và bổ sung_Có danh sách đính kèm)

Lượt xem:

Đọc bài viết