Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1998/SGDĐT-VP 30/11/2022 Văn bản khác, Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT); nhằm tổ chức tốt các phong trào thi đua và công tác TĐKT; tạo sự thống nhất chung giữa các khối thi đua, các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và công tác TĐKT năm học 2022-2023 như sau:
HD1287/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Hướng dẫn triển khai các hình thức dạy học hiệu quả trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 đối với GDTrH và GDTX
HD 1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX 28/08/2021 Văn bản khác, V/v tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên Đắk Lắk, ngày 28 tháng 8 năm 2021
HD 1266/SGDĐT-VP 26/08/2021 Công văn, Kế hoạch, Văn bản khác, Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau...
CV MSVN 926-21/19 06/11/2019 Thông báo, Văn bản khác, V/việc phát động Diễn đàn Giáo dục Đổi mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020
Số: 39 /HD-TTr 20/09/2018 Kế hoạch, Văn bản khác, Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019
Số: 12/HD-CĐN 13/09/2018 Công văn, Văn bản khác, Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook
Số: 940/QĐ-SGDĐT 14/11/2017 Quyết định, Thông báo, Văn bản khác, Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Sổ điểm điện tử
1471/SGDĐT-GDTrH 20/10/2017 Văn bản khác, Về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên trung học
Số 03/VBHN-BGDĐT 23/06/2017 Thông tư, Văn bản khác, Văn bản hợp nhất_Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Số: 09/THPTBMT 09/09/2013 Văn bản khác, Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường THPT Buôn Ma Thuột (bắt đầu từ năm học 2013-2014)
642/BGDĐT-GDTrH 04/05/2012 Văn bản khác, Trả lời một số câu hỏi khi thực hiện TT 58_Đánh giá, xếp loại học sinh