Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 02/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2022
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL...
Xem văn bản Xem Online
Tải về