26/20171NQ-HDND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 26/20171NQ-HDND
Ngày ban hành 11/10/2017
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu Nghị quyết về việc thực hiện chế độ, chính sách 116/2016-NĐ-CP
Xem văn bản Xem Online
Tải về