Nghị quyết 44/NQ-CP về ban hành chương trình hành động…đổi mới giáo dục.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 44/NQ-CP
Ngày ban hành 09/06/2014
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2013 HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!