Nghị quyết số: 70/2018/QH14

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu NQ 70/2018/QH14
Ngày ban hành 09/11/2018
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 QUỐC HỘI
Xem văn bản Xem Online
Tải về