Số: 113/2018/NĐ-CP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 113/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/08/2018
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Xem văn bản Xem Online
Tải về