Kế hoạch 19_Triển khai kế hoạch 18_Thực hiện NQ ĐH Đảng bộ 17 của Tỉnh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 29/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 31/05/2021
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Thực hiện kế hoạch số 28 (Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 02/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 01- CTr/TU ngày 04/11/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành...)
Xem văn bản Xem Online
Tải về