Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/KH-SGDĐT 31/05/2021 Kế hoạch, Thực hiện kế hoạch số 28 (Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 02/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 01- CTr/TU ngày 04/11/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành...)
759/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/05/2021 Công văn, Tăng cường phòng chống COVID-19 và chuẩn bị tốt cho thi TN.THPT QG 2021
19/CV-CĐN 27/05/2021 Công văn, Tuyên truyền 70 năm ngày thành lập Công đoàn giáo dục Việt Nam
TT09/2021 30/03/2021 Thông tư, Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến
1896/SGDĐT-TrTTKT 11/12/2020 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật.
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định, Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường THCS-THPT
33/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, 90/2020/NĐ-CP_Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
689/SGDĐT-TCCB 20/05/2020 Công văn, V/v hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và triển khai BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm 2020
147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Quyết định, Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Trang 3 / 10«12345»...Cuối »